Välkommen till skolåret 2016-2017!

Ikväll drar skolåret på Svenska skolan i Vancouver igång med årsmötet. Under mötet diskuterar vi budgeten inför kommande år, röstar in en ny styrelse och går igenom praktiska detaljer inför skolåret.

Du som inte kan komma ikväll får en sammanfattning utskickat i form av ett protokoll.

Intresset för skolan har varit stort, och alla klasser är fulltecknade. Totalt har skolan nu 68 elever. Vi tar nu inte emot fler elever, men har etablerat en väntelista. En ny registreringsprocess startar i mars 2017. Kontakta oss för mer information om denna, om du inte redan har barn på skolan och får våra nyhetsbrev.

Håll dig uppdaterad om vad som sker på skolan med hjälp av vår öppna Facebook-sida, vår slutna (som du får tillträde till genom att ha dina barn på skolan) samt vår webbsida. Uppdateringar och praktisk information får du som familj på skolan med vårt nyhetsbrev. Speciell information skickas ut till de som deltar i Läs&Skriv+.

Lägg märket till att vår webbsida har fått ett nytt och enklare format, och att denna enbart kommer användas för information som går ut till allmänheten – på svenska. Skolans elever får all information genom epost eller nyhetsbrev som skickas direkt till föräldern.

Varma hälsningar,

Styrelsen

Läs&Skriv+ införs för alla elever på Svenska skolan i Vancouver från åk 2

Våren 2015 inleddes arbetet med en ny typ av undervisningsmodell på den Svenska skolan i Vancouver. Underliggande orsak var svårigheter med att ordna en fungerande undervisning för samtliga elever på skolan. Stor kunskapsspridning och frekventa lärarbyten med en hög andel outbildade lärare skapade problem som behövdes lösas. Ett pilotprojekt i samarbete med företaget Svenska Distans med namnet Läs&Skriv+, testades därför under läsåret 2015-2016.

Syftet med Läs&Skriv+ var att skapa undervisning som på sikt fördjupar och utvecklar barnets förmåga till läsförståelse och att skriva egna texter i ett klassrum där all kommunikation sker på svenska. Ett krav var därför aktiv svenska hos barnet. Förhoppningen var att man med ett fördjupande undervisningsalternativ enklare skulle kunna förbereda elever för Sofia Distans, som börjar i åk 6, samt att skapa ett effektivt språkbad under skolans timmar. Undervisningen följde fortfarande läroplanen för den kompletterande svenskan, men tyngdpunkten låg mer på läsförståelse och skrivande, än på svenska traditioner, geografi och historia.

Lektionsupplägget
Lektionsupplägget var ett alternativ till existerande undervisning med ett schema som i stort följde det som fanns i skolan, med 35 lektionstillfällen under höst- och vårtermin. Undervisningen bestod av dock av lektioner som planeras av mellanstadie- och svenskläraren Christian Benjaminsson på företaget Svenska Distans, och sedan handleddes av föräldrarna själva.

Som elev kunde man följa studieplanen hemma eller på skolan i grupp. En majoritet följde gemensamma lektioner på skolan, där föräldrarna delade på undervisningen och handledningen. Upplägget tillät också hemstudier om den schemalagda dagen inte fungerade för familjen, eller när eleven var sjuk eller bortrest – allt enligt principerna för distansundervisning.

Undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet bestod till största del av standardpaketet från Svenska Distans. Kursen omfattade 35 separata lektioner, som byggde på varje barns individuella behov och nivå. Den inledande kartläggningen som gjorde på plats av Christian, undersökte barnets kunskap i ämnet svenska utifrån en självbiografisk miniuppsats av barnen själva och en intervju.

En individuell studieplan skapades där barnets förkunskaper utgjorde grunden för de mål som sattes upp. Materialet består av kurslitteratur och digitala läromedel som är speciellt utvalda av Svenska Distans för att passa barnet. Christian följde hur undervisningen fortskred via mejl och coachade kontinuerligt mot de mål som sattes upp. Bland de elva deltagande barnen fanns det inte två barn med samma uppsättning böcker, utan alla hade en individuell uppsättning med olika läse-, arbets- och skrivböcker.

Läs&Skriv+ införs för alla barn från åk 2 från och med hösten 2016
Pilotprojektet visade att man kunde kombinera grupper med barn med både spridning i ålder och läs & skrivkunskaper med Läs&Skriv+-modellen. Deltagandet krävde dock mer tid och engagemang av föräldrarna än den vanliga lärarledda undervisningen. Eftersom det fanns ett stort intresse bland föräldrarna till skolans övriga elever för modellen beslutade man på föräldramötet i januari 2016 att Läs&Skriv+ skulle erbjudas till samtliga elever från åk 2 och upp från och med höstterminen 2016. Några förändringar av undervisningen i pilotprojektet kommer dock att göras, eftersom vissa föräldrar ville inte handleda sina barn själva. På grund av detta kommer Läs&Skriv+ istället vara lärarlett. Eleverna kommer också att grupperas baserat efter om de har aktiv eller passiv svenska, baserat på önskemål från de föräldrar som har barn som både talar och förstår svenska.

Ett treårigt kontrakt kommer att skrivas med företaget Svenska Distans för skolåren 2016-2019. I övrigt följer undervisningen den som utfördes under pilotprojektet. Undervisningsmodellen innebär en ökad kostnad; terminsavgiften kommer därför successivt höjas under en tvåårsperiod för att täcka dessa. Modellen kommer dock innebära en mer jämn kvalitet av undervisning mellan klasserna och en kontinuerlig uppföljning av utbildade lärare på Svenska Distans. I slutet av varje termin kommer eleverna också få ett detaljerat diplom som bekräftar den undervisning som de tagit del av.

Nytt för nästa år är också tio extra platser på Läs&Skriv+ för elever på andra orter i BC som kan delta via distansalternativet.

Vi på skolan tror att Läs&Skriv+ kommer att bli ett lyft för många elever, och att fler på sikt kommer att få bättre chans att klara av kunskapstestet TISUS som ger behörighet att studera vid svenska universitet.

Om du vill ha mer information om upplägget inför nästa år, v.g. mejla vår administratör Sandra Benholm-Cheung som sköter antagningsprocessen.

Föreläsning om flerspråkighet med Christian Benjaminsson

Flerspråkighet med Christian_2015Oct03-page-001Som del av den nya kursen ”Läs&Skriv+”, där distansundervisning från företaget Svenska Distans ingår, kommer Christian Benjaminsson på besök till Vancouver. Detta för att kartlägga de deltagande elevernas kunskaper i svenska och bedöma deras undervisningsbehov. Samtidigt passar Christian på att ge en föreläsning om flerspråkighet, samt om hur man som förälder kan stödja barnet med svenska hemma och undervisning.

Plats: Biblioteket på Skandinaviska centrat i Burnaby

Datum: lördagen den 3 oktober

Tid: 12.00

Föreläsningen är öppen för alla och kommer att ges på svenska. Anmälan sker till Lena Normén-Younger på lnormen@me.com.

Classes may be over but 2013 is not over yet!

It was a busy fall! In many ways I cannot even fathom why it turned out so busy, beyond having a family member starting kindergarten and another off to preschool. You would think that would free up some time, but it is also a major adjustment for the family. As a result we have not seen so many updates on the Swedish School blog. Do not fret: There have been a lot of things happening!

Apart from running our regular week-to-week activities we are planning a few other things. Following will be a series of postings that will address some of these things.

  • We attended the Nätverkskonferens in Washington this past October, and learned a lot about how other North American Swedish Schools run their activities. We met a bunch of new people who are just as excited and committed as us about raising bilingual kids. Much new energy and ideas that will grow into our activities in the year(s) to come.
  •  We got 14 tickets some of our children to attend a Canucks game, Thank You Sedin Corner! An excited account on how the evening went will follow 2014. This creates a platform on which to bring some added excitement into our classrooms, by reading and writing about hockey this winter.
  • This spring we will be introducing a new set of classes called the cultural school, for children with little or no prior exposure to the Swedish language.
  • On January 24th we will be hosting one of our major fundraisers, the Pubnight.
  • We had a successful fundraiser at the Swedish Julmarknad, as well as the currently ongoing hockey pool.
  • We received a $1K grant from the Riksföreningen Sverigekontakt, in support of our annual weekend camp coming up at the end of May 2014. Sverigekontakt also sent us a bag with children’s books, which is a very welcome refreshment of our library.
  • We are also looking into other grants and funding that we can apply for.

 

 

Welcome back to a new school year!

Hopefully your family had a fantastic summer! Fall is here and as much as I agonize over it in August, it is inevitable. It is a relief that Swedish School starts a week after regular school, just to allow us a gradual entry back to new routines. They say savouring the small victories makes you a happier person.

In addition to welcoming our ”old” people back, I also want to welcome new students, new families and new teachers! Someone said our school has grown by 70% in the past two years, wow! We will make a short presentation of some of our newcomers in our upcoming newsletters.

Last year we managed to end our year on a financial surplus! Well done everyone!! The great news is that we now can invest this money to make a better school. Primarily we are planning to renew our school library, and create a program for educational development and professional development for our teachers.

This Monday September 9 we have our AGM at 7pm (Scandinavian Centre). If you are interested in our school please feel free to attend! It is a great opportunity to contribute and empower our community.

The School Year 2012-2013 is coming to an end

The school year is coming to an end. During the year we have all seen our children grow and develop as little human beings. We ask a lot of them. Not only to go to regular school but also to devote their free time to learn what we want them to learn, our beloved Swedish. Please show your kids how proud you are of them! And please also thank yourselves for finding the joy in sharing your culture and language with your kids!

Our teachers are an invaluable part of our school. From the board, our kids and all the parents: A heartfelt Thank You to Monica, Monica, Annie, Åsa, Inkeri, Jeanette, Silva and Ida for educating and caring about our children. You do an amazing job! Special thank yous to:

Monica Olofsson, who is retiring from her role as Swedish School teacher after trying to leave for a few years now. Her enthusiasm and energy has been a central part of our school and our Swedish community, and I am sure the other teachers and her kids will miss her dearly!

Inkeri Meharg, who has been an important contribution to our preschool classes for a couple of years. We and the kids appreciate the creativity and down-to-earth attitude that she beings with her!

Our school keeps changing and developing. We maybe did not get everything right this year, but most of it. A lot of that success is contributed to the devoted volunteers that make everything happen. Many helping hands make light work – thank you for contributing! Special thank yous to:

Lena Normen-Younger, who has been sharing her burning passion for the Swedish School educational curriculum and the Swedish community. She has put a lot of energy and soul into our school this year. We rest assured that she will keep up the energy in her role as a teacher, and perhaps rejoin the board again later.

Annie Kvick, who has served in various role as both teacher and board member through the years, even before she had kids of her own. It takes a special effort to be involved in the school in so many ways and for so long, please know that we do appreciate it and hope you will stay involved!

Sandra Benholm-Cheung, who with a one-year old, a school boy and entrepreneurial aspirations has been fighting hard to fit in board meetings between bedtimes and everything else.

We would also like to welcome:

Linda Stenström, who is moving to Vancouver in the fall with her family of husband and three girls. Linda will join us as a teacher and board member.

Åsa Svedberg, who in spite of a baby girl and toddler boy will join us on the board.

Jannicke Kitchen, who will the teachers and run the preschool class in Squamish.

We look forward to having you and working with you!

The Board

Öppet hus / Open house

Svenska Skolan i vancouver håller öppet hus torsdagen den 18e april kl 4.15 samt lördagen den 20e april kl 9.30. Vänligen hör av dig om du planerar att komma så att vi kan förbereda!

svenskaskolanvancouver(at) gmail.com or (604) 725-8431

The Swedish School of Vancouver is having an OPEN HOUSE Thursday April 18th 16:15pm and Saturday April 20th 9:30am. Please RSVP if you will be coming so we can prepare appropriately!