Skolverkets uppdaterade information gällande kompletterande svenska utomlands

Skolverket har uppdaterat sin hemsida för svensk undervisning i utlandet. Nu presenteras dokumenten från konferensen som Skolverket och SUF höll i Stockholm den 7-8 augusti 2012.

Se Skolverkets hemsida för mer information.

Vi har även lagt till två av Skolverkets informations material på vår länksida:

Information från Skolverket till elever & föräldrar om svensk undervisning i utlandet.

Information från Skolverket till huvudmän, styrelser och personal inom svensk undervisning i utlandet.