Anmälan

anmalan

Registreringen till läsåret 2021–2022 på Svenska skolan i Vancouver börjar 1 mars 2021.

För mer information kontakta oss på vancouverswedishschool@gmail.com
Om du redan nu vet att du kan tänka dig att hjälpa till med undervisning (som planeras och leds av företaget Svenska Distans; du behöver inte vara utbildad lärare), nämn detta vid registrering av ditt barn för nästa skolår.

Om du vill sätta ditt/dina barn på väntelista inför nästa skolår ber vi dig mejla vår administratör.