Välkommen till skolåret 2016-2017!

Ikväll drar skolåret på Svenska skolan i Vancouver igång med årsmötet. Under mötet diskuterar vi budgeten inför kommande år, röstar in en ny styrelse och går igenom praktiska detaljer inför skolåret.

Du som inte kan komma ikväll får en sammanfattning utskickat i form av ett protokoll.

Intresset för skolan har varit stort, och alla klasser är fulltecknade. Totalt har skolan nu 68 elever. Vi tar nu inte emot fler elever, men har etablerat en väntelista. En ny registreringsprocess startar i mars 2017. Kontakta oss för mer information om denna, om du inte redan har barn på skolan och får våra nyhetsbrev.

Håll dig uppdaterad om vad som sker på skolan med hjälp av vår öppna Facebook-sida, vår slutna (som du får tillträde till genom att ha dina barn på skolan) samt vår webbsida. Uppdateringar och praktisk information får du som familj på skolan med vårt nyhetsbrev. Speciell information skickas ut till de som deltar i Läs&Skriv+.

Lägg märket till att vår webbsida har fått ett nytt och enklare format, och att denna enbart kommer användas för information som går ut till allmänheten – på svenska. Skolans elever får all information genom epost eller nyhetsbrev som skickas direkt till föräldern.

Varma hälsningar,

Styrelsen

Welcome back to a new school year!

Hopefully your family had a fantastic summer! Fall is here and as much as I agonize over it in August, it is inevitable. It is a relief that Swedish School starts a week after regular school, just to allow us a gradual entry back to new routines. They say savouring the small victories makes you a happier person.

In addition to welcoming our ”old” people back, I also want to welcome new students, new families and new teachers! Someone said our school has grown by 70% in the past two years, wow! We will make a short presentation of some of our newcomers in our upcoming newsletters.

Last year we managed to end our year on a financial surplus! Well done everyone!! The great news is that we now can invest this money to make a better school. Primarily we are planning to renew our school library, and create a program for educational development and professional development for our teachers.

This Monday September 9 we have our AGM at 7pm (Scandinavian Centre). If you are interested in our school please feel free to attend! It is a great opportunity to contribute and empower our community.