Riktlinjer för handledning av Läs&Skriv+elever

Efter en första helg med Läs&Skriv+ där en dag gick glimrande, och den andra glimrade lite mindre, så enades styrelsen och Läs&Skriv+lärarna om att skapa en arbetsbeskrivning och riktlinjer för hur handledningen av elever bör gå till,

Dessa finns nu på en separat sida och kan läsas här på skolans webb.

Läs&Skriv+ är under utveckling, och har förändrats delvis från förra året när vi hade en liten grupp av barn. Nu deltar samtliga barn från åk 2 och upp, så självklart kan inte alla 44 barnen ha sin förälder i klassrummet, vilket skedde förra året – det skulle bli för trångt!

Saker och ting växer och förändras. Även om vi tyckte att det var mysigt att sitta med barnen förra året, se deras framsteg och diskutera både svenska och Sverige med dem, så är det viktigt att inte hjälpa till för mycket.

Om detta och annat har vi skrivit i riktlinjerna. Tyck gärna till nedan, eller ta en diskussion med ditt barns lärare och ngt är oklart.

Läs&Skriv+ införs för alla elever på Svenska skolan i Vancouver från åk 2

Våren 2015 inleddes arbetet med en ny typ av undervisningsmodell på den Svenska skolan i Vancouver. Underliggande orsak var svårigheter med att ordna en fungerande undervisning för samtliga elever på skolan. Stor kunskapsspridning och frekventa lärarbyten med en hög andel outbildade lärare skapade problem som behövdes lösas. Ett pilotprojekt i samarbete med företaget Svenska Distans med namnet Läs&Skriv+, testades därför under läsåret 2015-2016.

Syftet med Läs&Skriv+ var att skapa undervisning som på sikt fördjupar och utvecklar barnets förmåga till läsförståelse och att skriva egna texter i ett klassrum där all kommunikation sker på svenska. Ett krav var därför aktiv svenska hos barnet. Förhoppningen var att man med ett fördjupande undervisningsalternativ enklare skulle kunna förbereda elever för Sofia Distans, som börjar i åk 6, samt att skapa ett effektivt språkbad under skolans timmar. Undervisningen följde fortfarande läroplanen för den kompletterande svenskan, men tyngdpunkten låg mer på läsförståelse och skrivande, än på svenska traditioner, geografi och historia.

Lektionsupplägget
Lektionsupplägget var ett alternativ till existerande undervisning med ett schema som i stort följde det som fanns i skolan, med 35 lektionstillfällen under höst- och vårtermin. Undervisningen bestod av dock av lektioner som planeras av mellanstadie- och svenskläraren Christian Benjaminsson på företaget Svenska Distans, och sedan handleddes av föräldrarna själva.

Som elev kunde man följa studieplanen hemma eller på skolan i grupp. En majoritet följde gemensamma lektioner på skolan, där föräldrarna delade på undervisningen och handledningen. Upplägget tillät också hemstudier om den schemalagda dagen inte fungerade för familjen, eller när eleven var sjuk eller bortrest – allt enligt principerna för distansundervisning.

Undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet bestod till största del av standardpaketet från Svenska Distans. Kursen omfattade 35 separata lektioner, som byggde på varje barns individuella behov och nivå. Den inledande kartläggningen som gjorde på plats av Christian, undersökte barnets kunskap i ämnet svenska utifrån en självbiografisk miniuppsats av barnen själva och en intervju.

En individuell studieplan skapades där barnets förkunskaper utgjorde grunden för de mål som sattes upp. Materialet består av kurslitteratur och digitala läromedel som är speciellt utvalda av Svenska Distans för att passa barnet. Christian följde hur undervisningen fortskred via mejl och coachade kontinuerligt mot de mål som sattes upp. Bland de elva deltagande barnen fanns det inte två barn med samma uppsättning böcker, utan alla hade en individuell uppsättning med olika läse-, arbets- och skrivböcker.

Läs&Skriv+ införs för alla barn från åk 2 från och med hösten 2016
Pilotprojektet visade att man kunde kombinera grupper med barn med både spridning i ålder och läs & skrivkunskaper med Läs&Skriv+-modellen. Deltagandet krävde dock mer tid och engagemang av föräldrarna än den vanliga lärarledda undervisningen. Eftersom det fanns ett stort intresse bland föräldrarna till skolans övriga elever för modellen beslutade man på föräldramötet i januari 2016 att Läs&Skriv+ skulle erbjudas till samtliga elever från åk 2 och upp från och med höstterminen 2016. Några förändringar av undervisningen i pilotprojektet kommer dock att göras, eftersom vissa föräldrar ville inte handleda sina barn själva. På grund av detta kommer Läs&Skriv+ istället vara lärarlett. Eleverna kommer också att grupperas baserat efter om de har aktiv eller passiv svenska, baserat på önskemål från de föräldrar som har barn som både talar och förstår svenska.

Ett treårigt kontrakt kommer att skrivas med företaget Svenska Distans för skolåren 2016-2019. I övrigt följer undervisningen den som utfördes under pilotprojektet. Undervisningsmodellen innebär en ökad kostnad; terminsavgiften kommer därför successivt höjas under en tvåårsperiod för att täcka dessa. Modellen kommer dock innebära en mer jämn kvalitet av undervisning mellan klasserna och en kontinuerlig uppföljning av utbildade lärare på Svenska Distans. I slutet av varje termin kommer eleverna också få ett detaljerat diplom som bekräftar den undervisning som de tagit del av.

Nytt för nästa år är också tio extra platser på Läs&Skriv+ för elever på andra orter i BC som kan delta via distansalternativet.

Vi på skolan tror att Läs&Skriv+ kommer att bli ett lyft för många elever, och att fler på sikt kommer att få bättre chans att klara av kunskapstestet TISUS som ger behörighet att studera vid svenska universitet.

Om du vill ha mer information om upplägget inför nästa år, v.g. mejla vår administratör Sandra Benholm-Cheung som sköter antagningsprocessen.

Styrelse & personal för skolåret 2015-2016

Här är styrelse och skolpersonal för Svenska skolan i Vancouver under skolåret 2015-2016:

Styrelse för Svenska Skolan i Vancouver

Ordförande: Jannicke Kitchen
Vice Ordförande: Karolina Lindberg
Skattmästare: Lena Normén-Younger
Sekreterare: Nina Hemmes-Jordan
Lärarrepresentant: Emma Carpenter
Ledamot: Christopher Sjöholm

Skolpersonal

Rektor: Linda Stenström
Administratör: Sandra Benholm-Cheung
Ekonomikonsult: Christel Lindström

Föreläsning om flerspråkighet med Christian Benjaminsson

Flerspråkighet med Christian_2015Oct03-page-001Som del av den nya kursen ”Läs&Skriv+”, där distansundervisning från företaget Svenska Distans ingår, kommer Christian Benjaminsson på besök till Vancouver. Detta för att kartlägga de deltagande elevernas kunskaper i svenska och bedöma deras undervisningsbehov. Samtidigt passar Christian på att ge en föreläsning om flerspråkighet, samt om hur man som förälder kan stödja barnet med svenska hemma och undervisning.

Plats: Biblioteket på Skandinaviska centrat i Burnaby

Datum: lördagen den 3 oktober

Tid: 12.00

Föreläsningen är öppen för alla och kommer att ges på svenska. Anmälan sker till Lena Normén-Younger på lnormen@me.com.

Öppet hus / Open house

Svenska Skolan i vancouver håller öppet hus torsdagen den 18e april kl 4.15 samt lördagen den 20e april kl 9.30. Vänligen hör av dig om du planerar att komma så att vi kan förbereda!

svenskaskolanvancouver(at) gmail.com or (604) 725-8431

The Swedish School of Vancouver is having an OPEN HOUSE Thursday April 18th 16:15pm and Saturday April 20th 9:30am. Please RSVP if you will be coming so we can prepare appropriately!

Parent Discussion Evening: How to Support Your Child in Learning Swedish

A few weeks ago we hosted our inaugural evening aimed at discussing issues and inspiring each other on the challenging task of teaching your kids Swedish abroad. We had some wine, nibbled on cheese and sent the kids into the playroom with any English-speaking parents. In the next while I will post a series of blogs on a few reflections from the evening, combined with other experiences and knowledge. I am writing these blogs in English because I feel that teaching your kids Swedish abroad is a family decision. I also believe that most of our English-speaking parents want to be supportive, even if they do not have enough time or commitment to learn Swedish themselves.

These blogs will include information about Swedish TV and Apps, the importance of role models and community, thoughts on attitudes and approaches that work, as well as stories of children who refuse to speak and then picked it up as adults, children who refuse to speak even though they live with two Swedish-speaking parents and children’s experiences when visiting Sweden for the first time. I hope you will enjoy them!

Like Daniel & Henrik Sedin? Buy t-shirts with their signatures during Swedish Pubnite!

tshirtsTomorrow is the BIG nite, when we aim to raise $2,000 dollars for the annual camp of the Swedish School of Vancouver. It is the second time the Swedish Cultural Society arranges a SWEDISH PUBNITE. This time the event is a partnership between the Swedish Cultural Society, Swedish School and SWEA Vancouver.

We have many people signed up, and will have some fun with a lot of entertainment and actitvities. Among them are a silent auction with a live ending, a 50:50 draw, a toonie toss, a Swedish pub-quiz and then finally, dancing to some Swedish Classics by ABBA,  Roxette and similar.

Babysitting is arranged in the Swedish Room during the evening for kids age 3 and up. Please let us know below or on the circulated evite if you bring your children.

The items that will be auctioned off during  the silent auction are presented below:

 • A hockey stick, signed by former captain of the Canucks, Markus Näslund.
 • Canuck t-shirt, dark blue for men (size large, value $45 for t-shirt) with signature by Daniel Sedin
 • Canuck t-shirt, grey for women (size large, value $55  for t-shirt) with signature by Daniel Sedin
 • STIGA hockey game with Swedish hockey players: Value: $99
 • K5-learning, online tutoring for kids age 5-10 y. Subscription of 3 free months for up to 2 kids for one family. Value $120.
 • Gift basket with spices and Tabasco. Approximate value: $50.
 • Five private yoga classes, for 1-5 people in your home with a registered yoga teacher. No need for props (included in the price). Value: $250
 • Fit flop shoes, model cut colour. Value: $180
 • Mustang Youth Life Jacket, weight 21-40 kg. Value: $50
 • City hat by designer Eva Merker of Madelle Hats (madellehats.com, value: $50)
 • Painting by Lennart Österlind. Value $450. Bids start at $150
 • Gift card at Verve Hair Lounge in North Van. Value: $200
 • 700 mL Skåne. Value: $50

Hope to see you there tomorrow! The event takes place at the Scandinavian Centre on 6540 Burnaby Street (map in the right column). Tickets are $20 at the door. The event starts at 7pm.

Skolverkets uppdaterade information gällande kompletterande svenska utomlands

Skolverket har uppdaterat sin hemsida för svensk undervisning i utlandet. Nu presenteras dokumenten från konferensen som Skolverket och SUF höll i Stockholm den 7-8 augusti 2012.

Se Skolverkets hemsida för mer information.

Vi har även lagt till två av Skolverkets informations material på vår länksida:

Information från Skolverket till elever & föräldrar om svensk undervisning i utlandet.

Information från Skolverket till huvudmän, styrelser och personal inom svensk undervisning i utlandet.