Läs&Skriv+ införs för alla elever på Svenska skolan i Vancouver från åk 2

Våren 2015 inleddes arbetet med en ny typ av undervisningsmodell på den Svenska skolan i Vancouver. Underliggande orsak var svårigheter med att ordna en fungerande undervisning för samtliga elever på skolan. Stor kunskapsspridning och frekventa lärarbyten med en hög andel outbildade lärare skapade problem som behövdes lösas. Ett pilotprojekt i samarbete med företaget Svenska Distans med namnet Läs&Skriv+, testades därför under läsåret 2015-2016.

Syftet med Läs&Skriv+ var att skapa undervisning som på sikt fördjupar och utvecklar barnets förmåga till läsförståelse och att skriva egna texter i ett klassrum där all kommunikation sker på svenska. Ett krav var därför aktiv svenska hos barnet. Förhoppningen var att man med ett fördjupande undervisningsalternativ enklare skulle kunna förbereda elever för Sofia Distans, som börjar i åk 6, samt att skapa ett effektivt språkbad under skolans timmar. Undervisningen följde fortfarande läroplanen för den kompletterande svenskan, men tyngdpunkten låg mer på läsförståelse och skrivande, än på svenska traditioner, geografi och historia.

Lektionsupplägget
Lektionsupplägget var ett alternativ till existerande undervisning med ett schema som i stort följde det som fanns i skolan, med 35 lektionstillfällen under höst- och vårtermin. Undervisningen bestod av dock av lektioner som planeras av mellanstadie- och svenskläraren Christian Benjaminsson på företaget Svenska Distans, och sedan handleddes av föräldrarna själva.

Som elev kunde man följa studieplanen hemma eller på skolan i grupp. En majoritet följde gemensamma lektioner på skolan, där föräldrarna delade på undervisningen och handledningen. Upplägget tillät också hemstudier om den schemalagda dagen inte fungerade för familjen, eller när eleven var sjuk eller bortrest – allt enligt principerna för distansundervisning.

Undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet bestod till största del av standardpaketet från Svenska Distans. Kursen omfattade 35 separata lektioner, som byggde på varje barns individuella behov och nivå. Den inledande kartläggningen som gjorde på plats av Christian, undersökte barnets kunskap i ämnet svenska utifrån en självbiografisk miniuppsats av barnen själva och en intervju.

En individuell studieplan skapades där barnets förkunskaper utgjorde grunden för de mål som sattes upp. Materialet består av kurslitteratur och digitala läromedel som är speciellt utvalda av Svenska Distans för att passa barnet. Christian följde hur undervisningen fortskred via mejl och coachade kontinuerligt mot de mål som sattes upp. Bland de elva deltagande barnen fanns det inte två barn med samma uppsättning böcker, utan alla hade en individuell uppsättning med olika läse-, arbets- och skrivböcker.

Läs&Skriv+ införs för alla barn från åk 2 från och med hösten 2016
Pilotprojektet visade att man kunde kombinera grupper med barn med både spridning i ålder och läs & skrivkunskaper med Läs&Skriv+-modellen. Deltagandet krävde dock mer tid och engagemang av föräldrarna än den vanliga lärarledda undervisningen. Eftersom det fanns ett stort intresse bland föräldrarna till skolans övriga elever för modellen beslutade man på föräldramötet i januari 2016 att Läs&Skriv+ skulle erbjudas till samtliga elever från åk 2 och upp från och med höstterminen 2016. Några förändringar av undervisningen i pilotprojektet kommer dock att göras, eftersom vissa föräldrar ville inte handleda sina barn själva. På grund av detta kommer Läs&Skriv+ istället vara lärarlett. Eleverna kommer också att grupperas baserat efter om de har aktiv eller passiv svenska, baserat på önskemål från de föräldrar som har barn som både talar och förstår svenska.

Ett treårigt kontrakt kommer att skrivas med företaget Svenska Distans för skolåren 2016-2019. I övrigt följer undervisningen den som utfördes under pilotprojektet. Undervisningsmodellen innebär en ökad kostnad; terminsavgiften kommer därför successivt höjas under en tvåårsperiod för att täcka dessa. Modellen kommer dock innebära en mer jämn kvalitet av undervisning mellan klasserna och en kontinuerlig uppföljning av utbildade lärare på Svenska Distans. I slutet av varje termin kommer eleverna också få ett detaljerat diplom som bekräftar den undervisning som de tagit del av.

Nytt för nästa år är också tio extra platser på Läs&Skriv+ för elever på andra orter i BC som kan delta via distansalternativet.

Vi på skolan tror att Läs&Skriv+ kommer att bli ett lyft för många elever, och att fler på sikt kommer att få bättre chans att klara av kunskapstestet TISUS som ger behörighet att studera vid svenska universitet.

Om du vill ha mer information om upplägget inför nästa år, v.g. mejla vår administratör Sandra Benholm-Cheung som sköter antagningsprocessen.

Styrelse & personal för skolåret 2015-2016

Här är styrelse och skolpersonal för Svenska skolan i Vancouver under skolåret 2015-2016:

Styrelse för Svenska Skolan i Vancouver

Ordförande: Jannicke Kitchen
Vice Ordförande: Karolina Lindberg
Skattmästare: Lena Normén-Younger
Sekreterare: Nina Hemmes-Jordan
Lärarrepresentant: Emma Carpenter
Ledamot: Christopher Sjöholm

Skolpersonal

Rektor: Linda Stenström
Administratör: Sandra Benholm-Cheung
Ekonomikonsult: Christel Lindström

Annual report for Swedish School of Vancouver, 2014-2015

During the school year of 2014 – 2015, the Swedish School of Vancouver had 61 students in the fall and 60 students in the spring. Throughout the school year, we had 34 lessons on Thursdays 4:15-6:15 PM and 34 on Saturdays 9:30-11:30 AM. The students were divided into 7 classes, from pre-school level (age 3) and up, with 5 classrooms on Thursdays and 4 on Saturdays.

The school continued to offer affordable education due to an annual grant (approx. CDN$13,400) paid out from the Swedish Department of Education (Skolverket) for our 34 students aged 6 years and older and at least one parent who is a Swedish citizen. We also raised $2,900 through several fundraising activities.

This year we did not offer any”Cultural School” classes as we could not find a teacher for this class.

The Swedish School organized and also participated in activities that were outside the regular classroom lessons. In November, students and families participated in the school’s own Christmas party. In December, many of the students performed at the Cultural Society’s Lucia celebration. At the Christmas Fair, which was organized by the Cultural Society, we had two fundraising tables: a table with raffle tickets for two great Christmas baskets, and a flea market with children’s toys and clothing. In January we had Club Night at the Centre, and even though the event was not a financial success this year due to low attendance it was a fun event with catered food and kids activities. The Silent Auction at the Club Night was a great success. In April, some families attended the Valborgsmässofirande at Ambleside Beach in West Vancouver. In June, many students and their families participated in the Midsummer celebration at the Centre, and the school had a fish pond and some games to entertain and raise money for the Centre.

May 29-31 the school’s annual camp took place at Evan’s Lake, which was very much appreciated by both children and their parents. A total of 107 children, parents and teachers attended. We had a fun camp thanks to wonderful weather, activities such as kayaking, paddle boarding, swimming, cliff-hanging, campfire, other social activities and of course the experiences of the beautiful nature surrounding the camp. The theme this year was “Circus”, and the children practiced various circus roles and finished this part of the camp with a show for the parents.

Information to the parents during the school year was delivered by a monthly newsletter via e-mail and by communication through the teachers. We continued to write our newsletters in English, to allow our non-Swedish parents to better support their children in their Swedish School activities.

The Board had four meetings throughout the year to discuss and coordinate the school year and support the teachers in their school plan. The teachers had two planning conference meetings, one to plan Lucia and the Christmas party and one to plan the camp, in addition to a social evening. A conference meeting to discuss the curriculum did not take place. On the new agenda is an intensified class that will be introduced in the 2015-16 school year. This class will be based on individual curricula developed by Svenska Distans and also incorporating material from En Läsande Klass. These classes will be a supervised on a volunteer-basis through two of our parents in collaboration with one parent from each family. The majority of these students will be meeting on Sundays 4-6 PM.

We had several new teachers join us this year, including Ida Blomqvist, Anna-Maria Hårstad and Camilla Mattsson. They have been a great contribution to the school and their enthusiasm and efforts were appreciated by our students. Linda has continued to coordinate all matters relating to teaching as the Head Teacher. Through the year we also had the wonderful assistance from Kate Rytter, one of our prior students concurrently attending Grade 11, who assisted on Thursdays.

This year we had a large turnover of teachers, and we would like to acknowledge the following wonderful who have left the school for other endeavors with a warm thank you: Ida Blomqvist, Julia Olsen, Anna-Maria Harstad, Camilla Mattsson, Annie Kvick, Sandra Benholm-Cheung, Linda Stenström. They will be missed! Joining us in the coming school year (2015-16) will be Britta Kickham, Mona Warsame, Emmalena Fredriksson and Caroline Ohlander.

We would like to use this opportunity to thank all our teachers and substitute teachers who again have done such a great job inspiring our student during their lessons in Swedish language, traditions and culture. We are very grateful to all our volunteers, a.k.a our parents, who have done everything from being on the Board through planning events, assisting in various functions and baking. Our gratitude further extends to the Scandinavian Centre for administration around rent and facility, as well as the Danish, Icelandic, Norwegian, and Finnish Houses for sharing their Rooms, and last but not the least the Swedish Cultural Society, Sweden House Society and SWEA for their support.

It takes a village to raise a child, and we could not run this organization without the help and commitment from our supporters. You all made the school year of 2014-2015 into a successful one!

September 14, 2015

Mia Logie, Chair, on behalf of the Board of the Swedish School of Vancouver

Föreläsning om flerspråkighet med Christian Benjaminsson

Flerspråkighet med Christian_2015Oct03-page-001Som del av den nya kursen ”Läs&Skriv+”, där distansundervisning från företaget Svenska Distans ingår, kommer Christian Benjaminsson på besök till Vancouver. Detta för att kartlägga de deltagande elevernas kunskaper i svenska och bedöma deras undervisningsbehov. Samtidigt passar Christian på att ge en föreläsning om flerspråkighet, samt om hur man som förälder kan stödja barnet med svenska hemma och undervisning.

Plats: Biblioteket på Skandinaviska centrat i Burnaby

Datum: lördagen den 3 oktober

Tid: 12.00

Föreläsningen är öppen för alla och kommer att ges på svenska. Anmälan sker till Lena Normén-Younger på lnormen@me.com.

Like Daniel & Henrik Sedin? Buy t-shirts with their signatures during Swedish Pubnite!

tshirtsTomorrow is the BIG nite, when we aim to raise $2,000 dollars for the annual camp of the Swedish School of Vancouver. It is the second time the Swedish Cultural Society arranges a SWEDISH PUBNITE. This time the event is a partnership between the Swedish Cultural Society, Swedish School and SWEA Vancouver.

We have many people signed up, and will have some fun with a lot of entertainment and actitvities. Among them are a silent auction with a live ending, a 50:50 draw, a toonie toss, a Swedish pub-quiz and then finally, dancing to some Swedish Classics by ABBA,  Roxette and similar.

Babysitting is arranged in the Swedish Room during the evening for kids age 3 and up. Please let us know below or on the circulated evite if you bring your children.

The items that will be auctioned off during  the silent auction are presented below:

 • A hockey stick, signed by former captain of the Canucks, Markus Näslund.
 • Canuck t-shirt, dark blue for men (size large, value $45 for t-shirt) with signature by Daniel Sedin
 • Canuck t-shirt, grey for women (size large, value $55  for t-shirt) with signature by Daniel Sedin
 • STIGA hockey game with Swedish hockey players: Value: $99
 • K5-learning, online tutoring for kids age 5-10 y. Subscription of 3 free months for up to 2 kids for one family. Value $120.
 • Gift basket with spices and Tabasco. Approximate value: $50.
 • Five private yoga classes, for 1-5 people in your home with a registered yoga teacher. No need for props (included in the price). Value: $250
 • Fit flop shoes, model cut colour. Value: $180
 • Mustang Youth Life Jacket, weight 21-40 kg. Value: $50
 • City hat by designer Eva Merker of Madelle Hats (madellehats.com, value: $50)
 • Painting by Lennart Österlind. Value $450. Bids start at $150
 • Gift card at Verve Hair Lounge in North Van. Value: $200
 • 700 mL Skåne. Value: $50

Hope to see you there tomorrow! The event takes place at the Scandinavian Centre on 6540 Burnaby Street (map in the right column). Tickets are $20 at the door. The event starts at 7pm.

Skolverkets uppdaterade information gällande kompletterande svenska utomlands

Skolverket har uppdaterat sin hemsida för svensk undervisning i utlandet. Nu presenteras dokumenten från konferensen som Skolverket och SUF höll i Stockholm den 7-8 augusti 2012.

Se Skolverkets hemsida för mer information.

Vi har även lagt till två av Skolverkets informations material på vår länksida:

Information från Skolverket till elever & föräldrar om svensk undervisning i utlandet.

Information från Skolverket till huvudmän, styrelser och personal inom svensk undervisning i utlandet.