Undervisningen

Startsida_3Kursplanen bygger på skolverkets kursplan för kompletterande svenska och omfattar både svenska språket och svensk kultur med fokus på ordförråd, grammatik, litteratur, musik,  historia och geografi. Vi har sedan tre år tillbaka ett aktivt samarbete med utbildade och licenserade lärare på företaget Svenska Distans som tillsammans med våra lärare på skolan planerar undervisningen. Lärare från Svenska Distans besöker skolan varje vår för att testa elevernas kunskaper för att se om de har nått de definierade kunskapsmålen, och avgöra vilken grupp de bör gå i nästa läsår. Vi arbetar med undervisning som är anpassad efter barnens språknivå; våra klasser är inte indelade efter ålder även om vi försöker skapa grupper där barnen ligger på samma nivå även i det sociala.

Svenska traditioner firas under skolåret med aktiviteter som lucia, julpyssel, fettisdag,   påskpyssel och skolavslutning. Den lugna, inspirerande miljö vi strävar efter ger goda förutsättningar för barnet att förstärka och utveckla den svenska som barnet pratar med minst en person i hemmet.

Föräldrarnas stöd  med att träna, bevara och motivera svenskan på hemmaplan är viktig, och en förutsättning för att barnen ska kunna ta del av undervisningen. De flesta av våra elever har en kanadensisk och en svensk förälder och är födda här i Kanada. Andra är födda här men har två svenska föräldrar. Vissa av skolans elever kommer direkt från Sverige med sin familj. Alla elever måste ha någon på hemmaplan som pratar svenska med barnen dagligen. De flesta av våra elever kan tala svenska och nästan alla förstår svenska väl.

Svenska skolan i Vancouver har just nu ingen undervisning för barn som inte alls talar svenska. Språkundervisning som sker på högre nivå än vad barn utan svenskkunskaper klarar av. Ett barn utan tillräckliga kunskaper i svenska kan uppleva stress, oro och en känsla av misslyckande om hen tar del av undervisningen.

Kontakta oss gärna om du i nuläget inte pratar svenska med ditt barn men vill att hen ska lära sig. Vi kan hjälpa dig med råd om hur du kan gå vidare.

Om du är intresserad av kurser för vuxna i svenska, kontakta Emmalena Fredriksson, Svenska Kulturföreningen, email emmalenafredriksson@gmail.com . Vuxenundervisningen hålls också på Skandinaviska Centrat.

Annons