Skolavgift

Svenska skolan i Vancouver är ett föräldrakooperativ. Våra relativt låga avgifter bygger på statsbidrag  för varje barn som är 6 år eller äldre och har minst en förälder som är svensk medborgare. Föräldrarna förväntas också hjälpa till med volontära projekt som är skapade för att samla ihop pengar till skolans årliga läger, och med andra uppgifter för att upprätthålla skolans aktiviteter. Här kan du läsa mer om vår fundraising.

Priserna som gäller för kommande läsår är  $175 per termin och barn. Anmälan är bindande för två terminer. Checkar postdateras till den 1 september och 1 januari, och skickas in i samband med registreringen under våren. Betalning krävs för att eleven ska erbjudas en plats.

Svenska skolan i Vancouver bedrivs av Svenska Kulturföreningen. Förutom skolavgiften tar vi även ut en årlig medlemsavgift på $30. Denna betalas i januari eller vid inträde i Svenska Skolan.