Riktlinjer för handledning av Läs&Skriv+

Foto: Mamma Linda hjälper till.

Foto: Mamma Linda hjälper till.

Läs&Skriv+ består till viss del av individuella övningar där föräldrar hjälper sitt eget och/eller andras barn. För allas trevnad har vi skapat en arbetsbeskrivning och riktlinjer för hur handledningen bör fungera.

En förändring från förra skolåret, när vi uppmuntrade samtliga föräldrar att sitta med och hjälpa sina barn, är att bara ge stöd när det verkligen behövs; vi vill på sikt lära barnen att arbeta mer självständigt. Det finns dock vissa undantag. Vissa elever mår bra och lär sig mer med ett mer aktivt stöd. Exempel kan vara de som är små och behöver hjälp med att läsa instruktionerna, elever med koncentrationssvårigheter och eller en inlärningssvårighet, eller de som är nybörjare i svenska och behöver generell hjälp med förståelsen.

Om du är osäker på hur mycket stöd ditt barn behöver, diskutera med barnets lärare.

Arbetsbeskrivning

Handledaren är på förhand utsedd av klassens lärare eller skolans administratör, och assisterar i en avgränsad grupp under den andra timmen av Läs&Skriv+ på skolan. Som handledare förklarar man vad vissa ord betyder, eller tydliggör när instruktionerna är svår att förstå för eleven. Man löser inte uppgiften åt barnet.

Vi ser det som att man hjälper till snarare än att man undervisar. Läraren har det yttersta ansvaret för själva undervisningen.

 

Riktlinjer för hur handledningen bör gå till

  • Handledning sker i samarbete med föräldrarna. Om fler än en förälder vill sitta med, gör man upp hur många som det är lämpligt att ha i gruppen; för många handledare hindrar barnen från att arbeta självständigt. Om man som förälder har krav på att alltid få sitta med, diskutera om detta fungerar med läraren som avgör. Man kan man få lösa det genom att delvis läsa hemma med eleven om inte läraren håller med om att eleven alltid behöver förälderns hjälp.
  • Skolan eftersträvar en positiv miljö på skolan. Eleverna ska känna sig trygga att öva sin svenska, både i muntlig och skriftlig form. Som handledare bidrar man genom att ha en positiv attityd till samtliga barn oavsett ålder eller språknivå. Kritik framförs på ett konstruktivt sätt.
  • Grupperna baseras på förmåga, dynamik, ålder, nivå eller en kombination av alla dessa faktorer. Läraren bestämmer gruppindelningen. Om föräldern har synpunkter på denna uppskattar vi feedback, men vi ber föräldern diskutera med läraren efter skolan, sköta detta enskilt och inte inför barnen.  I slutändan bestämmer läraren hur grupperna delas in. Läraren kan inte garantera grupper där alla barn ligger på samma nivå i muntlig svenska, men gör sitt bästa att sätta ihop grupper som fungerar för individuellt arbete och den målsättning som eleven har själv.
  • Om eleven förstår svenska, sker handledningen på svenska. Om eleven är nybörjare på svenska kan förklaringar ges på engelska, men vi ber handledaren alltid börja med svenska och sedan upprepa på engelska.
  • Handledaren bör bara hjälpa till när barnen ber om hjälp; på sikt vill vi att barnen ska kunna arbeta individuellt och på egen hand. Christian och Göran vill gärna att eleverna försöker hjälpa varandra först innan man frågar handledaren eller läraren. Eleverna sinsemellan avgör vilket språk de diskuterar på, även om man fördel kan uppmana dem att i alla fall försöka diskutera det på svenska. Förmågan att göra detta kommer dock att variera mellan eleverna.
  • Om en elev stör pratar handledaren med läraren, som löser problemet genom en annan gruppindelning eller genom att prata med föräldern om förväntningarna på eleven. Alla elever har rätt till en lugn miljö som tillåter dem studera i lugn och ro.
  • Eleven visar handledaren eller läraren sitt arbete när en uppgift är färdig. Eleven kryssar bara av sitt arbete när handledaren eller läraren har tittat på det och givit sin feedback. Om man har gjort fel, förklarar handledaren vad det korrekta svaret är så att eleven får en chans att lära sig.
  • Om en förälder har problem med hur handledningen går till tas detta upp med läraren, och inte handledaren direkt.
  • Handledaren kan variera från gång till gång.

Tack alla föräldrar som hjälper till att handleda! Om något är otydligt diskuterar gärna riktlinjerna med våra lärare. De har blivit godkända av vår styrelse.