Våra klasser

Klasser_1

Svenska skolan i Vancouver bedriver för närvarande undervisning för barn i åldrarna 3 – 15 år. Under läsåret 2016-2017 erbjuds klasser på lördagar kl 9.30 – 11.30, samt söndagar kl. 15.00 – 17.00.

Alla klasser för detta skolår är fulla. Registrering för skolåret 2017-2018 börjar i mars 2017.

Barnen delas in i följande klasser:

  • Förskolan, 3- 4 år
  • förskoleklass & åk 1, 5-6 år
  • åk 2-9, 7-15 år

Förskolan bygger på lek och rytmik i små grupper om max 7 barn. Som förälder förväntas du finnas i närheten så att du kan delta i en del av undervisningen samt hjälpa ditt barn.

I den kombinerade förskole- och åk 1-klassen bedrivs undervisning i grundläggande läsning och skrivning på svenska. Klassen är anpassad efter barnens ålder, och omfattar också andra moment som gör undervisningen rolig. Vår lärare på lördag och söndag heter Kanwal och är utbildad lärare från Sverige.

Undervisningen i åk 2-9 bygger på modellen Läs&Skriv+ som är framtagen i samarbete med undervisningsföretaget Svenska Distans. Detta drivs från Sverige av Göran Holm & Christian Benjaminsson, som båda är utbildade låg- och mellanstadielärare. Undervisningen i Läs&Skriv+ bygger på förkunskaper och språknivåer, som avgörs med ett diagnostiskt test under slutet av vårterminen varje år.

Om du är intresserad av kurser för vuxna i svenska, kontakta Astrid Switzer, Svenska Kulturföreningen, telefon 604 228-9160. Vuxenundervisningen hålls också på Skandinaviska Centrat.