Våra klasser

Klasser_1

Svenska skolan i Vancouver bedriver för närvarande undervisning för barn i åldrarna 3 – 18 år.

Alla klasser för detta skolår är fulla. Registrering för skolåret 2023-2024 börjar i mars 2023.

Barnen delas in i följande klasser:

  • Förskolan, 3- 4 år
  • förskoleklass & åk 1, 5-6 år
  • åk 2-9, 7-15 år

Om du är intresserad av kurser för vuxna i svenska, kontakta Emmalena, Svenska Kulturföreningen. Vuxenundervisningen hålls också på Skandinaviska Centrat.


Annons