Kontakta oss

Om du vill kontakta vår administratör är det bästa sättet att mejla.

E-post: vancouverswedishschool@gmail.com

Våra lektioner hålls på Skandinaviska centrat:
6540 Thomas Street, Burnaby, BC V5B 4P9

Denna adressen kan användas för snigelpost, men det kan dröja innan posten kommer fram eftersom den måste vidarebefodras inom ett led av Skandinaviska organisationer.

Kommunikation mellan skolan och föräldrar sköts via epost och Facebook.

Svenska skolan i Vancouver har en öppen facebook sida, där man kan följa våra events och annan information som kan vara relevants för det lokala svenska samhället och eventuella blivande familjer.

Skolan har också en intern facebook sida. Denna gruppen diskuterar praktiska detaljer kring lektioner osv och är ”stängd”, dvs man måste ansöka om medlemsskap men alla föräldrar är välkomna.

Annons