Styrelse & lärare

Styrelse för Svenska Skolan i Vancouver
Ordförande: Kristina Hiemstra
Vice Ordförande: Sofia Agelén-MacKenzie
Kassör: Karolina Lindberg
Sekreterare: Emma Carpenter
Lärarrepresentant: Nina Jordan Hemmes
Ledamot: Ingelög Wyndhamn

Lärare i Svenska skolan
Lektionerna planeras och genomförs av våra lärare. Vi gör vårt bästa för att anställa lärare som har en universitetsutbildning som lärare för de klasser där detta är relevant. Detta är dock inte obligatoriskt, eftersom det finns få utbildade lärare i Vancouver. För att säkerställa den pedagogiska kvaliteten arbetar vi istället sedan 2015 arbetar med lärarförtaget Svenska Distans, som skapar lektioner och studieplaner för våra elever som motsvarar förbestämda kunskapsmål.

Skolpersonal
Administratör: Sandra Benholm-Cheung
Huvudlärare: Emmalena Fredriksson

Annonser