Om Svenska skolan

Svenska skolan i Vancouver erbjuder undervisning i ämnet kompletterande svenska för barn i åldern 3-15 år. Skolan etablerades 1978, och drivs underavdelning till den icke-vinstdrivande organisationen Svenska Kulturföreningen.  Våra låga avgifter bygger på att vi är ett föräldrakooperativ där föräldrar deltar ideellt i medelskaffande (s.k. fundraising) och skolaktiviteter. Beslut om skolan tas av skolans styrelse där samtliga medlemmar är föräldrar till  barn på skolan.

Annons