Antagningsprocessen 2020-2021

Skolans styrelse kommer att sammanträda i början av året för att bestämma  detaljerna för antagningsprocessen för skolåret 2020-2021.

Antagningsprocessen för nästa skolår öppnar den 1 mars och slutar 15 april. Förtur kommer att ges till nuvarande elever och syskon.

MVH,

Styrelsen

Riktlinjer för handledning av Läs&Skriv+elever

Efter en första helg med Läs&Skriv+ där en dag gick glimrande, och den andra glimrade lite mindre, så enades styrelsen och Läs&Skriv+lärarna om att skapa en arbetsbeskrivning och riktlinjer för hur handledningen av elever bör gå till,

Dessa finns nu på en separat sida och kan läsas här på skolans webb.

Läs&Skriv+ är under utveckling, och har förändrats delvis från förra året när vi hade en liten grupp av barn. Nu deltar samtliga barn från åk 2 och upp, så självklart kan inte alla 44 barnen ha sin förälder i klassrummet, vilket skedde förra året – det skulle bli för trångt!

Saker och ting växer och förändras. Även om vi tyckte att det var mysigt att sitta med barnen förra året, se deras framsteg och diskutera både svenska och Sverige med dem, så är det viktigt att inte hjälpa till för mycket.

Om detta och annat har vi skrivit i riktlinjerna. Tyck gärna till nedan, eller ta en diskussion med ditt barns lärare och ngt är oklart.

Välkommen till skolåret 2016-2017!

Ikväll drar skolåret på Svenska skolan i Vancouver igång med årsmötet. Under mötet diskuterar vi budgeten inför kommande år, röstar in en ny styrelse och går igenom praktiska detaljer inför skolåret.

Du som inte kan komma ikväll får en sammanfattning utskickat i form av ett protokoll.

Intresset för skolan har varit stort, och alla klasser är fulltecknade. Totalt har skolan nu 68 elever. Vi tar nu inte emot fler elever, men har etablerat en väntelista. En ny registreringsprocess startar i mars 2017. Kontakta oss för mer information om denna, om du inte redan har barn på skolan och får våra nyhetsbrev.

Håll dig uppdaterad om vad som sker på skolan med hjälp av vår öppna Facebook-sida, vår slutna (som du får tillträde till genom att ha dina barn på skolan) samt vår webbsida. Uppdateringar och praktisk information får du som familj på skolan med vårt nyhetsbrev. Speciell information skickas ut till de som deltar i Läs&Skriv+.

Lägg märket till att vår webbsida har fått ett nytt och enklare format, och att denna enbart kommer användas för information som går ut till allmänheten – på svenska. Skolans elever får all information genom epost eller nyhetsbrev som skickas direkt till föräldern.

Varma hälsningar,

Styrelsen

Svenska skolan i Vancouver söker lärare

Svenska skolan i Vancouver söker nu två utvecklingsinriktade och inspirerande pedagoger! 

Svenska skolan i Vancouver är en deltidsskola som för närvarande bedrivs på Skandinaviska centrat i Burnaby, ca 30 minuter med buss från Vancouver. Vi har för närvarande ca 60 elever i åldrarna 3—15 år. Undervisning sker på lördag förmiddag kl. 9.30-11.30 samt söndagar kl. 15.00-17.00.

Vi söker nu en lärare för förskolan och en lärare för åk 2-9 på lördagar.

Rollen som förskolelärare för barnen som är 3—5 år innebär att du planerar och genomför undervisning med elever i mindre grupp. Undervisningen är helt lekbaserad med både fri lek, rytmik samt pyssel som moment. Du bör tycka om små barn, och vara inriktad på att upprepa det mesta som sägs på svenska, då inte alla våra elever talar sitt modersmål. Förutom undervisning deltar du även i lärarmöten, utvecklingssamtal samt ett läger över en helg under helgen 28-29 maj 2017.

Rollen som lärare i gruppen med elever som är 7—15 år innebär att du fungerar som handledare för eleverna i ett samarbete med företaget Svenska Distans i Sverige. Lärare på det sistnämnda planerar gemensamma lektioner och individuella studieplaner; detta för att spridningen i svenskkunskaper är så stor bland våra elever att man inte helt kan basera undervisningen på enbart en gemensam lektionsplan. Varje undervisningstillfälle utför du en gemensam lektion i svenska för en klass med 10-15 barn under ca 30-40 minuter. Resten av lektionen arbetar barnen självständigt med sina individuella studieplaner Du kommer att fungera som ett praktiskt stöd på lektioner, vid sidan om vissa föräldrar som handleder sina egna barn. Förutom undervisning deltar du även i lärarmöten, utvecklingssamtal samt ett läger över en helg under helgen 28-29 maj 2017.

Lön: 70 kanadensiska dollar per undervisningstillfällen.

Vi söker en utbildad förskolelärare samt en utbildad grundskolelärare i svenska men är även öppen för de som enbart har erfarenhet av undervisning på en skola i Sverige. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lärare med elever med omfattande behov av särskilt stöd och erfarenhet av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, liksom arbete i mindre grupp.

Vi förväntar oss att du är trygg i din ledarroll, att du arbetar med lågaffektiva metoder och skapar en undervisningssituation där eleverna görs delaktiga. Att du har en positiv elevsyn som utgår från att elever kan och vill och att du värdesätter olikheter. Vi förutsätter att du kan och vill samarbeta med både elever, kollegor och vårdnadshavare.

Ansökan

Du söker tjänsten genom att skicka in ett CV samt personligt brev där du berättar om varför du vill arbeta på Svenska skolan i Vancouver. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum är den 1 september 2016.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Sandra Benholm-Cheung, som är skolans administratör på vancouverswedishschool@gmail.com

Läs&Skriv+ införs för alla elever på Svenska skolan i Vancouver från åk 2

Våren 2015 inleddes arbetet med en ny typ av undervisningsmodell på den Svenska skolan i Vancouver. Underliggande orsak var svårigheter med att ordna en fungerande undervisning för samtliga elever på skolan. Stor kunskapsspridning och frekventa lärarbyten med en hög andel outbildade lärare skapade problem som behövdes lösas. Ett pilotprojekt i samarbete med företaget Svenska Distans med namnet Läs&Skriv+, testades därför under läsåret 2015-2016.

Syftet med Läs&Skriv+ var att skapa undervisning som på sikt fördjupar och utvecklar barnets förmåga till läsförståelse och att skriva egna texter i ett klassrum där all kommunikation sker på svenska. Ett krav var därför aktiv svenska hos barnet. Förhoppningen var att man med ett fördjupande undervisningsalternativ enklare skulle kunna förbereda elever för Sofia Distans, som börjar i åk 6, samt att skapa ett effektivt språkbad under skolans timmar. Undervisningen följde fortfarande läroplanen för den kompletterande svenskan, men tyngdpunkten låg mer på läsförståelse och skrivande, än på svenska traditioner, geografi och historia.

Lektionsupplägget
Lektionsupplägget var ett alternativ till existerande undervisning med ett schema som i stort följde det som fanns i skolan, med 35 lektionstillfällen under höst- och vårtermin. Undervisningen bestod av dock av lektioner som planeras av mellanstadie- och svenskläraren Christian Benjaminsson på företaget Svenska Distans, och sedan handleddes av föräldrarna själva.

Som elev kunde man följa studieplanen hemma eller på skolan i grupp. En majoritet följde gemensamma lektioner på skolan, där föräldrarna delade på undervisningen och handledningen. Upplägget tillät också hemstudier om den schemalagda dagen inte fungerade för familjen, eller när eleven var sjuk eller bortrest – allt enligt principerna för distansundervisning.

Undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet bestod till största del av standardpaketet från Svenska Distans. Kursen omfattade 35 separata lektioner, som byggde på varje barns individuella behov och nivå. Den inledande kartläggningen som gjorde på plats av Christian, undersökte barnets kunskap i ämnet svenska utifrån en självbiografisk miniuppsats av barnen själva och en intervju.

En individuell studieplan skapades där barnets förkunskaper utgjorde grunden för de mål som sattes upp. Materialet består av kurslitteratur och digitala läromedel som är speciellt utvalda av Svenska Distans för att passa barnet. Christian följde hur undervisningen fortskred via mejl och coachade kontinuerligt mot de mål som sattes upp. Bland de elva deltagande barnen fanns det inte två barn med samma uppsättning böcker, utan alla hade en individuell uppsättning med olika läse-, arbets- och skrivböcker.

Läs&Skriv+ införs för alla barn från åk 2 från och med hösten 2016
Pilotprojektet visade att man kunde kombinera grupper med barn med både spridning i ålder och läs & skrivkunskaper med Läs&Skriv+-modellen. Deltagandet krävde dock mer tid och engagemang av föräldrarna än den vanliga lärarledda undervisningen. Eftersom det fanns ett stort intresse bland föräldrarna till skolans övriga elever för modellen beslutade man på föräldramötet i januari 2016 att Läs&Skriv+ skulle erbjudas till samtliga elever från åk 2 och upp från och med höstterminen 2016. Några förändringar av undervisningen i pilotprojektet kommer dock att göras, eftersom vissa föräldrar ville inte handleda sina barn själva. På grund av detta kommer Läs&Skriv+ istället vara lärarlett. Eleverna kommer också att grupperas baserat efter om de har aktiv eller passiv svenska, baserat på önskemål från de föräldrar som har barn som både talar och förstår svenska.

Ett treårigt kontrakt kommer att skrivas med företaget Svenska Distans för skolåren 2016-2019. I övrigt följer undervisningen den som utfördes under pilotprojektet. Undervisningsmodellen innebär en ökad kostnad; terminsavgiften kommer därför successivt höjas under en tvåårsperiod för att täcka dessa. Modellen kommer dock innebära en mer jämn kvalitet av undervisning mellan klasserna och en kontinuerlig uppföljning av utbildade lärare på Svenska Distans. I slutet av varje termin kommer eleverna också få ett detaljerat diplom som bekräftar den undervisning som de tagit del av.

Nytt för nästa år är också tio extra platser på Läs&Skriv+ för elever på andra orter i BC som kan delta via distansalternativet.

Vi på skolan tror att Läs&Skriv+ kommer att bli ett lyft för många elever, och att fler på sikt kommer att få bättre chans att klara av kunskapstestet TISUS som ger behörighet att studera vid svenska universitet.

Om du vill ha mer information om upplägget inför nästa år, v.g. mejla vår administratör Sandra Benholm-Cheung som sköter antagningsprocessen.

Styrelse & personal för skolåret 2015-2016

Här är styrelse och skolpersonal för Svenska skolan i Vancouver under skolåret 2015-2016:

Styrelse för Svenska Skolan i Vancouver

Ordförande: Jannicke Kitchen
Vice Ordförande: Karolina Lindberg
Skattmästare: Lena Normén-Younger
Sekreterare: Nina Hemmes-Jordan
Lärarrepresentant: Emma Carpenter
Ledamot: Christopher Sjöholm

Skolpersonal

Rektor: Linda Stenström
Administratör: Sandra Benholm-Cheung
Ekonomikonsult: Christel Lindström