Antagningsprocessen 2020-2021

Skolans styrelse kommer att sammanträda i början av året för att bestämma  detaljerna för antagningsprocessen för skolåret 2020-2021.

Antagningsprocessen för nästa skolår öppnar den 1 mars och slutar 15 april. Förtur kommer att ges till nuvarande elever och syskon.

MVH,

Styrelsen

Riktlinjer för handledning av Läs&Skriv+elever

Efter en första helg med Läs&Skriv+ där en dag gick glimrande, och den andra glimrade lite mindre, så enades styrelsen och Läs&Skriv+lärarna om att skapa en arbetsbeskrivning och riktlinjer för hur handledningen av elever bör gå till,

Dessa finns nu på en separat sida och kan läsas här på skolans webb.

Läs&Skriv+ är under utveckling, och har förändrats delvis från förra året när vi hade en liten grupp av barn. Nu deltar samtliga barn från åk 2 och upp, så självklart kan inte alla 44 barnen ha sin förälder i klassrummet, vilket skedde förra året – det skulle bli för trångt!

Saker och ting växer och förändras. Även om vi tyckte att det var mysigt att sitta med barnen förra året, se deras framsteg och diskutera både svenska och Sverige med dem, så är det viktigt att inte hjälpa till för mycket.

Om detta och annat har vi skrivit i riktlinjerna. Tyck gärna till nedan, eller ta en diskussion med ditt barns lärare och ngt är oklart.

Välkommen till skolåret 2016-2017!

Ikväll drar skolåret på Svenska skolan i Vancouver igång med årsmötet. Under mötet diskuterar vi budgeten inför kommande år, röstar in en ny styrelse och går igenom praktiska detaljer inför skolåret.

Du som inte kan komma ikväll får en sammanfattning utskickat i form av ett protokoll.

Intresset för skolan har varit stort, och alla klasser är fulltecknade. Totalt har skolan nu 68 elever. Vi tar nu inte emot fler elever, men har etablerat en väntelista. En ny registreringsprocess startar i mars 2017. Kontakta oss för mer information om denna, om du inte redan har barn på skolan och får våra nyhetsbrev.

Håll dig uppdaterad om vad som sker på skolan med hjälp av vår öppna Facebook-sida, vår slutna (som du får tillträde till genom att ha dina barn på skolan) samt vår webbsida. Uppdateringar och praktisk information får du som familj på skolan med vårt nyhetsbrev. Speciell information skickas ut till de som deltar i Läs&Skriv+.

Lägg märket till att vår webbsida har fått ett nytt och enklare format, och att denna enbart kommer användas för information som går ut till allmänheten – på svenska. Skolans elever får all information genom epost eller nyhetsbrev som skickas direkt till föräldern.

Varma hälsningar,

Styrelsen

Svenska skolan i Vancouver söker lärare

Svenska skolan i Vancouver söker nu två utvecklingsinriktade och inspirerande pedagoger! 

Svenska skolan i Vancouver är en deltidsskola som för närvarande bedrivs på Skandinaviska centrat i Burnaby, ca 30 minuter med buss från Vancouver. Vi har för närvarande ca 60 elever i åldrarna 3—15 år. Undervisning sker på lördag förmiddag kl. 9.30-11.30 samt söndagar kl. 15.00-17.00.

Vi söker nu en lärare för förskolan och en lärare för åk 2-9 på lördagar.

Rollen som förskolelärare för barnen som är 3—5 år innebär att du planerar och genomför undervisning med elever i mindre grupp. Undervisningen är helt lekbaserad med både fri lek, rytmik samt pyssel som moment. Du bör tycka om små barn, och vara inriktad på att upprepa det mesta som sägs på svenska, då inte alla våra elever talar sitt modersmål. Förutom undervisning deltar du även i lärarmöten, utvecklingssamtal samt ett läger över en helg under helgen 28-29 maj 2017.

Rollen som lärare i gruppen med elever som är 7—15 år innebär att du fungerar som handledare för eleverna i ett samarbete med företaget Svenska Distans i Sverige. Lärare på det sistnämnda planerar gemensamma lektioner och individuella studieplaner; detta för att spridningen i svenskkunskaper är så stor bland våra elever att man inte helt kan basera undervisningen på enbart en gemensam lektionsplan. Varje undervisningstillfälle utför du en gemensam lektion i svenska för en klass med 10-15 barn under ca 30-40 minuter. Resten av lektionen arbetar barnen självständigt med sina individuella studieplaner Du kommer att fungera som ett praktiskt stöd på lektioner, vid sidan om vissa föräldrar som handleder sina egna barn. Förutom undervisning deltar du även i lärarmöten, utvecklingssamtal samt ett läger över en helg under helgen 28-29 maj 2017.

Lön: 70 kanadensiska dollar per undervisningstillfällen.

Vi söker en utbildad förskolelärare samt en utbildad grundskolelärare i svenska men är även öppen för de som enbart har erfarenhet av undervisning på en skola i Sverige. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lärare med elever med omfattande behov av särskilt stöd och erfarenhet av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, liksom arbete i mindre grupp.

Vi förväntar oss att du är trygg i din ledarroll, att du arbetar med lågaffektiva metoder och skapar en undervisningssituation där eleverna görs delaktiga. Att du har en positiv elevsyn som utgår från att elever kan och vill och att du värdesätter olikheter. Vi förutsätter att du kan och vill samarbeta med både elever, kollegor och vårdnadshavare.

Ansökan

Du söker tjänsten genom att skicka in ett CV samt personligt brev där du berättar om varför du vill arbeta på Svenska skolan i Vancouver. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum är den 1 september 2016.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Sandra Benholm-Cheung, som är skolans administratör på vancouverswedishschool@gmail.com

Läs&Skriv+ införs för alla elever på Svenska skolan i Vancouver från åk 2

Våren 2015 inleddes arbetet med en ny typ av undervisningsmodell på den Svenska skolan i Vancouver. Underliggande orsak var svårigheter med att ordna en fungerande undervisning för samtliga elever på skolan. Stor kunskapsspridning och frekventa lärarbyten med en hög andel outbildade lärare skapade problem som behövdes lösas. Ett pilotprojekt i samarbete med företaget Svenska Distans med namnet Läs&Skriv+, testades därför under läsåret 2015-2016.

Syftet med Läs&Skriv+ var att skapa undervisning som på sikt fördjupar och utvecklar barnets förmåga till läsförståelse och att skriva egna texter i ett klassrum där all kommunikation sker på svenska. Ett krav var därför aktiv svenska hos barnet. Förhoppningen var att man med ett fördjupande undervisningsalternativ enklare skulle kunna förbereda elever för Sofia Distans, som börjar i åk 6, samt att skapa ett effektivt språkbad under skolans timmar. Undervisningen följde fortfarande läroplanen för den kompletterande svenskan, men tyngdpunkten låg mer på läsförståelse och skrivande, än på svenska traditioner, geografi och historia.

Lektionsupplägget
Lektionsupplägget var ett alternativ till existerande undervisning med ett schema som i stort följde det som fanns i skolan, med 35 lektionstillfällen under höst- och vårtermin. Undervisningen bestod av dock av lektioner som planeras av mellanstadie- och svenskläraren Christian Benjaminsson på företaget Svenska Distans, och sedan handleddes av föräldrarna själva.

Som elev kunde man följa studieplanen hemma eller på skolan i grupp. En majoritet följde gemensamma lektioner på skolan, där föräldrarna delade på undervisningen och handledningen. Upplägget tillät också hemstudier om den schemalagda dagen inte fungerade för familjen, eller när eleven var sjuk eller bortrest – allt enligt principerna för distansundervisning.

Undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet bestod till största del av standardpaketet från Svenska Distans. Kursen omfattade 35 separata lektioner, som byggde på varje barns individuella behov och nivå. Den inledande kartläggningen som gjorde på plats av Christian, undersökte barnets kunskap i ämnet svenska utifrån en självbiografisk miniuppsats av barnen själva och en intervju.

En individuell studieplan skapades där barnets förkunskaper utgjorde grunden för de mål som sattes upp. Materialet består av kurslitteratur och digitala läromedel som är speciellt utvalda av Svenska Distans för att passa barnet. Christian följde hur undervisningen fortskred via mejl och coachade kontinuerligt mot de mål som sattes upp. Bland de elva deltagande barnen fanns det inte två barn med samma uppsättning böcker, utan alla hade en individuell uppsättning med olika läse-, arbets- och skrivböcker.

Läs&Skriv+ införs för alla barn från åk 2 från och med hösten 2016
Pilotprojektet visade att man kunde kombinera grupper med barn med både spridning i ålder och läs & skrivkunskaper med Läs&Skriv+-modellen. Deltagandet krävde dock mer tid och engagemang av föräldrarna än den vanliga lärarledda undervisningen. Eftersom det fanns ett stort intresse bland föräldrarna till skolans övriga elever för modellen beslutade man på föräldramötet i januari 2016 att Läs&Skriv+ skulle erbjudas till samtliga elever från åk 2 och upp från och med höstterminen 2016. Några förändringar av undervisningen i pilotprojektet kommer dock att göras, eftersom vissa föräldrar ville inte handleda sina barn själva. På grund av detta kommer Läs&Skriv+ istället vara lärarlett. Eleverna kommer också att grupperas baserat efter om de har aktiv eller passiv svenska, baserat på önskemål från de föräldrar som har barn som både talar och förstår svenska.

Ett treårigt kontrakt kommer att skrivas med företaget Svenska Distans för skolåren 2016-2019. I övrigt följer undervisningen den som utfördes under pilotprojektet. Undervisningsmodellen innebär en ökad kostnad; terminsavgiften kommer därför successivt höjas under en tvåårsperiod för att täcka dessa. Modellen kommer dock innebära en mer jämn kvalitet av undervisning mellan klasserna och en kontinuerlig uppföljning av utbildade lärare på Svenska Distans. I slutet av varje termin kommer eleverna också få ett detaljerat diplom som bekräftar den undervisning som de tagit del av.

Nytt för nästa år är också tio extra platser på Läs&Skriv+ för elever på andra orter i BC som kan delta via distansalternativet.

Vi på skolan tror att Läs&Skriv+ kommer att bli ett lyft för många elever, och att fler på sikt kommer att få bättre chans att klara av kunskapstestet TISUS som ger behörighet att studera vid svenska universitet.

Om du vill ha mer information om upplägget inför nästa år, v.g. mejla vår administratör Sandra Benholm-Cheung som sköter antagningsprocessen.

Styrelse & personal för skolåret 2015-2016

Här är styrelse och skolpersonal för Svenska skolan i Vancouver under skolåret 2015-2016:

Styrelse för Svenska Skolan i Vancouver

Ordförande: Jannicke Kitchen
Vice Ordförande: Karolina Lindberg
Skattmästare: Lena Normén-Younger
Sekreterare: Nina Hemmes-Jordan
Lärarrepresentant: Emma Carpenter
Ledamot: Christopher Sjöholm

Skolpersonal

Rektor: Linda Stenström
Administratör: Sandra Benholm-Cheung
Ekonomikonsult: Christel Lindström

Annual report for Swedish School of Vancouver, 2014-2015

During the school year of 2014 – 2015, the Swedish School of Vancouver had 61 students in the fall and 60 students in the spring. Throughout the school year, we had 34 lessons on Thursdays 4:15-6:15 PM and 34 on Saturdays 9:30-11:30 AM. The students were divided into 7 classes, from pre-school level (age 3) and up, with 5 classrooms on Thursdays and 4 on Saturdays.

The school continued to offer affordable education due to an annual grant (approx. CDN$13,400) paid out from the Swedish Department of Education (Skolverket) for our 34 students aged 6 years and older and at least one parent who is a Swedish citizen. We also raised $2,900 through several fundraising activities.

This year we did not offer any”Cultural School” classes as we could not find a teacher for this class.

The Swedish School organized and also participated in activities that were outside the regular classroom lessons. In November, students and families participated in the school’s own Christmas party. In December, many of the students performed at the Cultural Society’s Lucia celebration. At the Christmas Fair, which was organized by the Cultural Society, we had two fundraising tables: a table with raffle tickets for two great Christmas baskets, and a flea market with children’s toys and clothing. In January we had Club Night at the Centre, and even though the event was not a financial success this year due to low attendance it was a fun event with catered food and kids activities. The Silent Auction at the Club Night was a great success. In April, some families attended the Valborgsmässofirande at Ambleside Beach in West Vancouver. In June, many students and their families participated in the Midsummer celebration at the Centre, and the school had a fish pond and some games to entertain and raise money for the Centre.

May 29-31 the school’s annual camp took place at Evan’s Lake, which was very much appreciated by both children and their parents. A total of 107 children, parents and teachers attended. We had a fun camp thanks to wonderful weather, activities such as kayaking, paddle boarding, swimming, cliff-hanging, campfire, other social activities and of course the experiences of the beautiful nature surrounding the camp. The theme this year was “Circus”, and the children practiced various circus roles and finished this part of the camp with a show for the parents.

Information to the parents during the school year was delivered by a monthly newsletter via e-mail and by communication through the teachers. We continued to write our newsletters in English, to allow our non-Swedish parents to better support their children in their Swedish School activities.

The Board had four meetings throughout the year to discuss and coordinate the school year and support the teachers in their school plan. The teachers had two planning conference meetings, one to plan Lucia and the Christmas party and one to plan the camp, in addition to a social evening. A conference meeting to discuss the curriculum did not take place. On the new agenda is an intensified class that will be introduced in the 2015-16 school year. This class will be based on individual curricula developed by Svenska Distans and also incorporating material from En Läsande Klass. These classes will be a supervised on a volunteer-basis through two of our parents in collaboration with one parent from each family. The majority of these students will be meeting on Sundays 4-6 PM.

We had several new teachers join us this year, including Ida Blomqvist, Anna-Maria Hårstad and Camilla Mattsson. They have been a great contribution to the school and their enthusiasm and efforts were appreciated by our students. Linda has continued to coordinate all matters relating to teaching as the Head Teacher. Through the year we also had the wonderful assistance from Kate Rytter, one of our prior students concurrently attending Grade 11, who assisted on Thursdays.

This year we had a large turnover of teachers, and we would like to acknowledge the following wonderful who have left the school for other endeavors with a warm thank you: Ida Blomqvist, Julia Olsen, Anna-Maria Harstad, Camilla Mattsson, Annie Kvick, Sandra Benholm-Cheung, Linda Stenström. They will be missed! Joining us in the coming school year (2015-16) will be Britta Kickham, Mona Warsame, Emmalena Fredriksson and Caroline Ohlander.

We would like to use this opportunity to thank all our teachers and substitute teachers who again have done such a great job inspiring our student during their lessons in Swedish language, traditions and culture. We are very grateful to all our volunteers, a.k.a our parents, who have done everything from being on the Board through planning events, assisting in various functions and baking. Our gratitude further extends to the Scandinavian Centre for administration around rent and facility, as well as the Danish, Icelandic, Norwegian, and Finnish Houses for sharing their Rooms, and last but not the least the Swedish Cultural Society, Sweden House Society and SWEA for their support.

It takes a village to raise a child, and we could not run this organization without the help and commitment from our supporters. You all made the school year of 2014-2015 into a successful one!

September 14, 2015

Mia Logie, Chair, on behalf of the Board of the Swedish School of Vancouver

Föreläsning om flerspråkighet med Christian Benjaminsson

Flerspråkighet med Christian_2015Oct03-page-001Som del av den nya kursen ”Läs&Skriv+”, där distansundervisning från företaget Svenska Distans ingår, kommer Christian Benjaminsson på besök till Vancouver. Detta för att kartlägga de deltagande elevernas kunskaper i svenska och bedöma deras undervisningsbehov. Samtidigt passar Christian på att ge en föreläsning om flerspråkighet, samt om hur man som förälder kan stödja barnet med svenska hemma och undervisning.

Plats: Biblioteket på Skandinaviska centrat i Burnaby

Datum: lördagen den 3 oktober

Tid: 12.00

Föreläsningen är öppen för alla och kommer att ges på svenska. Anmälan sker till Lena Normén-Younger på lnormen@me.com.

Annual Report for Swedish School of Vancouver, 2013–2014

During the school year of 2013 – 2014, the Swedish School of Vancouver had 71 students in the fall and 60 students in the spring. 4 teachers were available on Thursdays and 3 on Saturdays, providing our weekly two-hour lessons about the Swedish language, traditions and culture. Our teachers did a great job in planning classes, activities and goals; in generating academic achievement in an encouraging a motivating setting. Throughout the school year, we had 34 lessons on Thursdays and 34 on Saturdays. The students were divided into 7 classes, from pre-school (age 3) level and up. This year we had no students attending Sofia Distansundervisning. We are very proud to offer classes for such a wide range of ages, and that we had students that stayed with us through grade 8 this year.

The school continued to offer affordable education due to an annual grant (approx. CDN$15,500) paid out from the Swedish Department of Education (Skolverket) for our 26 students aged 6 years and older and at least one parent who is a Swedish citizen. As a non-profit organization run on a volunteer basis by our members, and with member families of varied economic status, this contribution is essential to us. We are a relatively small Swedish community in the Greater Vancouver area, and access to peers, role models and cultural experiences are important supporting factors in the transfer of our Swedish heritage to our children.

The large increase in students in the fall (from 51 the previous year) was largely due to opening a local chapter in Squamish. This was done at the request of our members residing there, which previously had been spending from 1.5h in the car after a full school day, to attend our classes in Burnaby. This is a major undertaking with children who are already tired from a long day or week in school, and we are fully supportive of making access to Swedish language and peers as easy as possible. However, the local chapter turned out to be too much work for two Squamish parents, who took on the work of administrating, planning and teaching. They also felt that it was difficult teaching with their own kids in the class, and that the kids who already had friends from their classes in Burnaby missed those friends too much. All-in-all, between securing grants, teachers and facilities as well as the administration and planning required and limited access to library books and DVDs, not to mention the small number of kids that speak Swedish at home, we are hesitant to recommend satellite groups in this fashion, except possibly Cultural School classes (see below).

This year we decided to offer a new set of classes for kids who do not have access to Swedish language at home. Our regular classes follow a curriculum developed by Skolverket, “Kompletterande Svenska”, which is developed for students who speak Swedish on a regular and frequent basis in the household. It is only classes that follow this curriculum that are eligible for the Skolverket grant mentioned above. This curriculum stipulates that teachers should only use Swedish language in the classroom. Students who do not feel confident in their Swedish comprehension and even expressive ability may feel a sense of failure in this Swedish immersion model, and subsequently distance themselves from the language, possibly even their Swedish heritage. Therefore we hired a teacher with experience teaching ESL students for classes that we call “Cultural School”, which we consider an introduction to Swedish language, children’s literature, traditions and customs. These were taught on four Sundays in April and May, 3-5pm. Nine students attended these classes, typically 3-5 students per class. Many students returned and took a series of classes. Even some of our regular students attended with Canadian friends to introduce them to Swedish culture. The classes received a warm welcome and positive feedback, and we aim to continue these classes on a regular basis, perhaps twice per semester.

The Swedish School organized and also participated in activities that were outside the regular classroom lessons. In November, students and families participated in the school’s own Christmas party. In December, many of the students performed at the Cultural Society’s Lucia celebration. At the Christmas Fair, which was organized by the Cultural Society, we had two fundraising tables: a table with raffle tickets for two great Christmas baskets, and a flea market with children’s toys and clothing. In January we had Pub Night at the Centre, which was organized with generous help from the Cultural Society. A big thank you to them, since the pub night raised $2,500 after all expenses were paid. In the fall we applied for an NHL night, granted by the Sedin Corner, and they generously shared their box on a game night in January with eleven of our students accompanied by three parents. In April, the students sang at the Valborgsmässofirande at Ambleside Beach in West Vancouver. In June, many students and their families participated in the Midsummer celebration at the Centre, and the school had a fish pond and some games to entertain and raise money for the Centre.

May 30 – June 1 the school’s annual camp took place at Evan’s Lake, which was very much appreciated by both children and their parents. A total of 88 children, parents and teachers attended. We had a fun camp thanks to wonderful weather, activities such as kayaking, paddle boarding, swimming, campfire, other social activities and of course the experiences of the beautiful nature surrounding the camp. The older-ish kids were also offered to participate in climbing off a cliff that has recently been developed for that purpose. This year the teachers had organized lessons with a Troll theme, including a live story session that the kids could actively take part in themselves. This year we got a CDN$1,000 grant from Riksföreningen Sverigekontakt towards the camp, and a write-up of the camp will be published in their September issue, a print magazine circulated to Swedes living abroad around the world.

The board had 8 meetings throughout the year to discuss and coordinate the school year and support the teachers in their school plan. Some of the issues that were discussed this year beyond the curriculum and administration were parent volunteering engagements, library organization and the possibility of parent-teacher meetings. We have also hosted one teacher development session, and we are evaluating how we can continue to offer teacher development on bilingualism methodology. We also offered one of our students, Saige Danyluck, a test which resulted in a recommendation to be accepted for studies with Sofia Distans in the coming year.

Information to the parents during the school year was delivered by a monthly newsletter via e-mail and by communication through the teachers. Occasionally, we sent out separate e-mails with special information. We continued to communicate with parents in English, to allow our non-Swedish parents to better support their children in their Swedish School activities.

We had two new teachers join us, Linda Stenström and Lina Nilsson, teaching our K-2 class on Saturdays and our 2-4 class on Thursdays, respectively. They have both been a great contribution to the students and the school. Linda has taken on a central role at the school as Head Teacher and with a position on the Board. Lina has unfortunately returned to Sweden and although her time with us was short, her fresh eyes on teaching and Swedish culture was valuable. Through the year we also had the wonderful assistance from Kate Rytter, one of our prior students concurrently attending Grade 10, who assisted on Thursdays.

We would further like to acknowledge and to say thank you to our wonderful teacher Ida Axelsson, who has left the school for other endeavors. Naturally our Squamish Campus teachers, Jeanette Lilja-Fietz and Jannicke Kitchen, are not teaching anymore and we thank them for all their energy and effort to make Swedish lessons available in Squamish.

We would like to use this opportunity to thank all our teachers, substitute teachers, volunteers, the Swedish Cultural Society, Sweden House Society and SWEA. Our gratitude further extends to the Scandinavian Centre for administration around rent and facility, as well as the Danish, Icelandic, Norwegian, and Finnish Houses for sharing their Rooms. It takes a village to raise a child, and we could not run this organization without the help and commitment from our supporters. You all made the school year of 2013-2014 into a successful one!

September, 2014

Mia Logie, chair, on behalf of the Board of the Swedish School of Vancouver